Mam na imię Mariola

Od wielu lat zajmuje się organizowaniem czasu, oraz zajęć dla seniorów.

W opiece nad seniorem ważne jest nie tylko wsparcie w codziennych czynnościach, ale właśnie organizowanie mu czasu wolnego. Odpowiedni dobór zajęć może przyczynić się do poprawy sprawności fizycznej i intelektualnej. Szeroko rozumianą aktywizację seniora podejmuje się więc w klubach seniora, domach opieki, uniwersytetach trzeciego wieku i innych ośrodkach. 
W Centrum Medycyny Holistycznej Cristal korzystamy z wszelkich dobrodziejstw i osiągnięć medycyny konwencjonalnej jak i alternatywnej. 
Czas spędzony ze mną sprawi że każdy poczuję się lubiany potrzebny i sprawny.